نقش نگار

کارگاه های تخصصی کودک

کارگاه های تخصصی کودک

در سال های اخیر، برنامه های تحصیلی مدارس به شدت به سمت موضوعات اصلی و متداول مطالعه و ریاضیات سوق پیدا‌کرده‌است. اما پس اهمیت هنر در رشد کودک چه؟

هرچند که ممکن است برخی هنر را یک موضوع تجملاتی و لوکس بدانند. با وجود آن فعالیت های ساده و خلاقانه بخشی از رشد کودک محسوب می شود.

یادگیری خلق و فهم هنر های زیبای بصری برای رشد و توسعه نسل بعدی، درست همگام با رشد و بزرگ شدن کودک امری ضروری و اجتناب‌ ناپذیر‌است.

کسانیکه از کودکان مراقبت می کنند، باید فعالیت های خلاقانه را با توجه به پیشرفت کلی کودک در نظر بگیرند.

مزایا و اهمیت هنر در رشد کودک

  • تقویت مهارت های حرکتی
  • تقویت قدرت تصمیم گیری
    تقویت مهارت های زبانی
  • تقویت یادگیری بصری
  • تقویت قوه ابتکار و علاقه به اختراع
  • تقویت آگاهی های فرهنگی
  • بهبود عملکرد تحصیلی
  • توسعه عاطفی و اجتماعی و شناختی


• دوره های کودک در آکادمی نقش نگار  شامل :

شاهنامه خوانی _نقالی ، مولانا خوانی و حافظ خوانی و قصه گویی به همراه آموزش خلاقیت و تصویر سازی

دست ورزی و ساخت کاردستی و اوریگامی

آموزش الفبای تصویری  به همراه روانشناسی نقاشی کودک

آموزش نقاشی ، شناخت رنگ ها و رنگ آمیزی

{{ firstNumber+' + '+secondNumber+' ='}}
ثبت درخواست درخواست شما ثبت شد چندلحظه صبرکنید..